Installationer av avfuktare och mer

Vi hjälper dig med de installationer som behövs för att förbättra miljön inomhus i din byggnad. Kontakta oss vid misstanke om fukt, mögel, dålig ventilation eller radon.

Avfuktare

Vid fukt och mögel i krypgrunden kan vi hjälpa dig. Många husägare försöker att åtgärda problem med fukt i krypgrunden genom att öka ventilationen. Resultatet av detta blir dock att fukten ökar.

Vi kan hjälpa dig genom att göra en bedömning och vidta de nödvändiga åtgärderna för just din krypgrund.

Våra avfuktare är så kallade sorptionstyper. De håller hög kvalitet och kan avfukta även vid låga temperaturer.

Vi har olika produktpaket för avfuktning, vilket innebär att vi kan leverera avfuktare med styrutrustning anpassat till just ditt hus behov. Vi hjälper dig även med nödvändiga installationstillbehör. Efter vår mätning har du givetvis också alternativet att själv installera en avfuktare i krypgrunden.

Golvventilation

Det är vanligt att hus som framförallt är byggda från slutet av 1960-talet till början av 1980-talet har uppreglade golv. Uppreglade golv är byggda på betongplattan som i de flesta fall ligger direkt på marken, det utan någon form av isolering eller fuktspärr.

Just de konstruktionerna med betongplatta med överliggande isolering, är de som oftast drabbas av problem med fukt. Ligger isoleringen under betongplattan, istället för över den, finns det större chans att du undviker fuktproblem.

Det som sker är att fukt underifrån tränger upp i betongplattan och i de allra värsta fallen, vidare upp i bjälklaget och trägolvet. Det kan i värsta fall leda till mögelskador som luktar illa och kan påverka inomhusmiljön och hälsan hos de som vistas i den negativt.

Det billigaste alternativet är i de allra flesta fallen att ventilera det golv som redan finns, istället för att riva upp golvet och lägga in ett nytt. Metoden med att ventilera golvet som redan finns är en beprövad metod som vid en korrekt och noggran installation ger goda resultat. Vi på OBM Gruppen erbjuder undertrycksventilation av uppreglade golv. Detta är ett väl beprövat mekaniskt ventilationssystem som ger goda resultat.

Radonmätningar och åtgärder

Du känner inte lukten av det, du ser det inte och du känner inte smaken av det. Ändå finns radon i nästan all mark runtomkring dig och kan även finnas i vårt dricksvatten och en del byggnadsmaterial. Om ditt hus utsätts av för höga radonhalter kan det skapa hälsoproblem för de personer som vistas i byggnaden.

Vi möter radonhalten i ditt hus, utreder och lämnar förslag på åtgärder vi kan genomföra för att minska radonhalten. Kontakta oss därför om du misstänker att det finns radon i ditt hus.