Sälja hus, information

Är det dags att sälja hus? Fördelen med att låta utföra en överlåtelsebesiktning innan huset läggs ut till försäljning är många.

Den presumtiva spekulanten får ett bättre beslutsunderlag och känner sig tryggare i processen när beslut om köp skall tas eller när budnivå skall bestämmas i en budgivning. Det är ju också bättre för försäljningsprocessen att en besiktning görs direkt innan försäljningen påbörjas än att flera spekulanter skall behöva överväga att göra en sådan besiktning för att tordas gå vidare med köpet. Det upplevs därför ofta som ett litet motstånd vid husförsäljningar om ett besiktningsprotokoll inte finns tillgänglig vid t.ex. en husvisning. Om besiktningen görs i god tid innan försäljningen får ju även säljaren tid att åtgärda det som anses fördelaktigt att åtgärda för att försäljningen skall bli så framgångsrik som möjligt. Protokollet kan då efter en sådan åtgärd revideras om säljaren så önskar.

En annan fördel är också att de eventuella fel som påträffas vid besiktningen kommer att ligga i priset som oftast sätts av en mäklare. Felen kommer heller inte som någon obehaglig överraskning som om besiktningen görs av köpare i ett senare skede och bör därför inte heller bli föremål för prisförhandlingar.

Besiktningen kan om köparen sedan så vill kompletteras med en s.k. köpargenomgång där besiktningsmannen på plats i huset går igenom och förklarar de fel och brister som påträffades vid besiktningen. Han kan vid det besöket även komplettera köpargenomgången med en fortsatt teknisk undersökning om köparen anser att en sådan behövs.

Överlåtelsebesiktningarna finns i många olika nivåer beroende på hur omfattande säljaren vill ha den. Besiktningarna kan med fördel kombineras med s.k. dolda fel försäkringar.

De olika besiktningsnivåerna finns beskrivna här nedan eller kan laddas ner som PDF.

Frågeformulär för Energideklaration (Excel)
Frågeformulär för Energideklaration (PDF)
Inför överlåtelsebesiktning (PDF)
Att sälja hus, information inför husförsäljning