Köpa hus, information

Är det dags att köpa hus? Vi hjälper dig med besiktning. Köparen har enligt lagen en undersökningsplikt när fastighet skall köpas, denna undersökningsplikt är relativt långtgående och oftast behöver köparen hjälp att få en sådan undersökning utförd. Om inte en sådan undersökning utförs riskerar köparen att stå där utan möjlighet till ersättning om omfattande skador sedan påträffas i det inköpta huset.

Det som ser bra ut på ytan kan i många fall visa sig innehålla en mängd fel (ibland kallade dolda fel) som du som köpare inte räknat med att ditt nyinköpta hus skulle innehålla. Allt från fuktskador till höga halter av radon eller andra problem som antingen uppstått med tiden eller pågrund av felaktigt bygge. Vi hjälper dig att kartlägga vilka fel som finns innan du köper huset. Det ger dig större frihet att ställa krav på säljaren kring åtgärder och pris. Det skapar också möjligheten till att teckna en så kallade dolda fel-försäkring, som ger trygghet i att eventuellt dolda fel (dvs. ett fel som inte kan förväntas utifrån husets ålder, skick el. prisnivå) som vid ett senare tillfälle uppdagas, inte kommer att leda till oförväntade kostnader för dig som köpare. En dolda fel-försäkring kan endast tecknas om en besiktning utförts inom en ettårsradie innan tecknandet av försäkringen. Oavsett vem uppdragsgivaren till besiktningen är, så är det oftast vanligast att en dolda fel-försäkring tecknas av säljaren. Det innebär dock en trygghet både för säljaren och dig som köpare.

Beroende på om säljaren redan utfört en besiktning eller ej bör behovet av besiktning, komplettering av mer omfattande besiktningsnivåer och eventuella andra undersökningar noga övervägas. Det är alltid en fördel om saker som inte är utredda på ett tillfredställande sätt reds ut innan köpehandlingarna är påskrivna och eventuella undersökningsklausuler gått ut så att köpet inte blir en besvikelse efteråt.

Vi kan utföra överlåtelsebesiktningar i många olika nivåer och även tekniska utredningar inom flera byggnadstekniska områden.

Beställ besiktning i vårt bokningsprogram

Information om att köpa hus och besiktning