Besiktningstjänster

OBM Gruppen ger genom sitt produktutbud möjlighet att skräddarsy de uppdrag som kunden efterfrågar i anslutning till sin husförsäljning eller i anslutning till sitt husköp. Båda situationerna medför ett behov av tekniska besiktningstjänster som i vissa delar skiljer sig ifrån varandra. Vi utför och marknadsför fyra olika överlåtelsebesiktningar där byggnaden och frågeställningarna i kring den kan avgöra valet av besiktningens omfattning.

OBM Gruppen utför följande besiktningar:

  • Överlåtelsebesiktning steg 1 är den normalt förekommande standard besiktningen.
  • Överlåtelsebesiktning steg 1 plus är samma besiktning som ovan men där ingår även en okulär erfarenhetsmässig besiktning av installationer såsom ventilation, vvs, el och brandskydd.
  • Överlåtelsebesiktning steg 2 innefattar en steg 1 besiktning samt konstruktionskontroll (fuktmätning) av så kallade riskkonstruktioner.
  • Vår mest omfattande besiktning kallas steg 2 plus där besiktningen är kompletterad med både besiktning av installationer och konstruktionskontroll.

Ovanstående tjänster kan kombineras med ansvarsförsäkringar för säljaren. En ansvarsförsäkring är en så kallad dolda fel-försäkring, som täcker in sådana fel som inte bör finnas utifrån husets skick, ålder eller prisnivå.

Klicka här för att ta del av mer information gällande ansvarsförsäkringarna (dolda fel-försäkringar).

Notera att köparen kan beställa besiktningen och säljaren ansvarsförsäkringen (dolda fel-försäkringen) om detta parterna har kommit överrens om det.

Försäkra dig om en lyckad försäljning!

Vi har kombinerat vårat produkter i tre olika paketlösningar. Notera att prisvariationer i vissa fall kan förekomma beroende på vilken mäklare ni valt och/eller var ni befinner er i landet.

Försäkringsförmedlare är Willis AB.

Samtliga uppdrag kan kombineras med följande tilläggstjänster:

  • Radonmätning där radondosor placerat ut för korttidsmätning (normalt sett 10 dagar).
  • Areabestämning där byggnadens area beräknas.
  • Energideklaration i enlighet med Boverkets föreskrifter.

Vi täcker in dina behov kring besiktningstjänster vid köp eller försäljning av hus. Välkommen att kontakta närmaste OBM filial för ytterligare kostnadsuppgifter eller mer information.

Besiktningsnivåer

Läs mer om de olika besiktningsnivåerna.

Besiktningsnivåer (PDF)