Mäklarinformation besiktning

OBM Gruppen har en verksamhet från Malmö i söder till Sundvall/Härnösand i norr med utbildade och internt auktoriserade besiktningsmän där samtliga arbetar på i stort sett samma sätt. OBM Gruppens totala omsättning är i dagsläget drygt 100 miljoner SEK

Vi på OBM Gruppen kännetecknas av en stor kompetens och lång erfarenhet inom fuktskador, saneringsbranschen och besiktningsverksamheter. Vår organistation har smidigheten likt den hos ett mindre företag, men resurserna likt de hos ett stort företag. Kort sagt plockar vi ut det bästa för att skapa en så snabb, kvalitativ och kostnadseffektiv kundupplevelse som möjligt.

Vår affärsidé är att erbjuda våra kunder anpassade produkter och tjänster inom fuktteknikområdet. Vi vill erbjuda kunden spetskompetens och god service genom våra konsulttjänster. Genom att erbjuda kunden kunskap i kombination med anpassade tekniska lösningar, ämnar vi åtgärda och förhindra skador uppkomna av fukt. Vi erbjuder också ytterligare produkter i form av försäljning och uthyrning av utrustning för att åtgärda och förhindra fuktskador.

Om ni som mäklare har funderingar gällande besiktningarna eller andra uppdragstyper så tveka inte att kontakta oss. Ni kanske vill diskutera andra kombinationer av tjänster än de vi har i våra paketerade lösningar och om så är fallet vill vi självfallet vara med och att diskutera dessa så vi kan skapa något som är positivt både för er och för era kunder.

Ni kanske har idéer om hur sådana tjänster skulle kunna paketeras så att ni skulle uppleva dem mer intressanta för er som mäklare eller som mäklarorganisation.

Kontakta vårt huvudkontor på tel. 08 591 211 80.

Mäklarinformation besiktning