Dolda fel försäkring

För att teckna en dolda fel-försäkring, måste du först ha låtit utföra en besiktning av din fastighet. Besiktningen får inte vara äldre än ett år vid tillfället när försäkringen tecknas. Vi på OBM Gruppen genomför besiktningar inför tecknandet av dolda fel-försäkringar.

Att teckna en dolda fel-försäkring innebär en trygghet för både köparen och säljaren vid en fastighetsaffär. Ett dolt fel är ett fel som inte kan förväntas utifrån husets ålder, skick eller dess prisnivå. Felet/skadan måste ha uppkommit innan köpekontraktet undertecknats för att räknas som ett dolt fel.

Dolda fel-försäkringen som egentligen är en ansvarsförsäkring kostar i normala fall mellan 6.000 kr och 10.000 kr beroende på val av försäkringsnivå. Den gäller normalt i tio år. Priset på denna försäkring kan vara gynnsam i tanke på affärens storlek och de ekonomiska riskerna som är förknippade med en husförsäljning.

Försäkringen kan i de flesta fall tecknas av säljaren oavsett vem som är uppdragsgivare till besiktningen. Besiktningen får dock inte vara äldre än ett år när försäkringen skall tecknas och tecknandet måste ske före datumet för tillträdet av huset.

Kontakta oss om ni funderar över något gällande dolda fel-försäkringen i kombination med besiktning. Notera dock att OBM Gruppen bara tipsar och tillhandahåller allmän information om försäkringen, försäkringstekniska frågor måste diskuteras med försäkringsbolaget.

Dolda fel besiktning, dolda fel försäkring