Aktuellt

Nu är det tid att boka den temporära värmen för bygget

Läs mer

Avfuktning, temporär värme

Vi på OBM Gruppen erbjuder dig som kund produkter och tjänster inom fuktteknikområdet. Våra produkter och tjänster inom avfuktning och temporär värme (byggvärme) anpassar vi efter just dina behov och önskemål.

Fuktmätning

Vi arbetar med fuktkvotsmätare och indikationsmätare för att hitta fukt i byggnader där det riskerar att bli, eller redan har blivit, ett problem.

Läs mer om fuktmätningen här.

Avfuktning

Våra produkter och tjänster är skräddarsydda efter dina behov och önskemål. Allt från en akut vattenskada i källaren, fuktskada på vinden, mögel i badrum eller en fastighet som ska byggas om, kan vi hantera. Vänd dig till oss så sköter vi avfuktningen.

Med sakkunig expertis och högteknologisk utrustning, åtgärdar vi fukt- och mögelskador. Vi ser varje vattenskada som ett projekt och vårt mål är alltid att återställa miljön så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.

Vid önskemål från dig som kund, tar vi gärna rollen som projektledare, där vi samordnar våra skickliga underleverantörer på ett sådant vis att du som kund hos oss sprarar både tid och pengar.

Vi tar alltid ett helhetsbegrepp på dina fuktproblem.

Läs mer om avfuktningen här.

Byggvärme

Byggfukt är ett problem. Det kan uppstå oavsett om det gäller en nyproduktion eller ett ROT-arbete. Det kan röra sig om material som inte torkar, kallt och fuktigt klimat, eller läckande rör som är den bakomliggande orsaken till vattenskador. Byggfukt kan leda till en osund inomhusmiljö som i förlängningen kan skapa allvarliga hälsoproblem för de människor som vistas i miljön.

Vi på OBM avlägsnar snabbt, effektivt och ekonomiskt byggfukten. Med komplette lösningar är vi även med från start till slut. I praktiken betyder det att vi lägger fram en handlingsplan för hela torkprocessen och noggrant planerar innan vi börjar att torka och värma. Det för att göra hela processen så kostnadseffektiv som möjligt.

Under torkningsprocessen tar vi regelbundna prover och kontroller. Vi utför även prober och kontroller vid slutbesiktningen. Du kan därför även känna dig trygg i att plocka in oss mitt i byggprocessen om du får problem med fukt.

Läs mer om byggvärme här.